САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Поводом дописа који смо добили од Савеза књижевника у отаџбини и расејању, 19. 03. 2018. у коме нас обавештавају о одлуци Председништва да искључи из чланства Миодрага Томића из села Божињевац, СО Бујановац, због тога што је плагирао песме Мирослава Кокошара и Пере Зупца, у својој збирци „Петиција за ћоше“, као издавачи ове збирке песама желимо да упознамо јавност о следећем:

- Стручни савет за издавачку делатност није имао надлежност да утврђује оригиналност ауторског дела, већ је на основу члана 3. Правилника о раду стручног савета за издавачку делатност ЈУ Народни универзитет у Врању (дел.број 860 од 03.07.2017) утврдио испуњеност осталих услова за објављивање.

- ЈУ Народни универзитет Врање није носилац ауторских права књига и публикација које објављује на основу члана 21. горе наведеног Правилника, те се ограђује од било каквих злоупотреба или крађе интелектуалне својине коју начини аутор.

- Аутор збирке Миодраг Томић је писмено обавештен од стране директора Установе да имамо намеру да покренемо даље мере и радње у вези са разрешењем настале ситуације и да прекидамо сваки вид сарадње са њим.

-  Иако је  наша установа је била у обавези да организује промоцију књиге, због датих околности то се неће реализовати. Такође ћемо предузети све неопходне мере како бисмо заштитили углед и интегритет Установе.

Newsletter

Пријавите се за најновије вести

Контакт Инфо

  • Тел: + 381 17 422 367
  • Факс: +381 17 422 367     
  • Директор: +381 17 412 319    
  • Галерија: +381 17 414 369

Пратите нас

© 2017 НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ ВРАЊЕ. Сва права задржана. Сајт урадио Creative Design Studio